Защита на лична информация

Верена Консулт  e търговска марка на Дорадо София ЕООД, което е Администратор на лични данни, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри".

Верена Консулт  декларира, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си няма да бъдат използвани извън целите, за които те се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от Закона случаи. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, "Верена Консултсъбира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели администраторите на "Верена Консулт" въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от потенциални клиенти:

  • при търсене на имот, както следва: Име, телефон, e-mail, характеристики на търсения имот; 
  • при предлагане на имот, както следва: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота

Използване на събраната информация

Верена Консулт  използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и консултантска дейност.

Режим на използване на събраната информация

Верена Консулт не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.
С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на клиентите, подали оферти за предлагане на недвижим имот, "Верена Консулт" има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на "Верена Консулт" и изнесена в публичната част на нейната база данни, съгласно Условията за ползване на сайта.

Верена Консулт задължава да съблюдава и прилага мерките за защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност. 
Верена Консулт има право  да  променя своята концепция  за конфиденциалност с оглед развитието на дейността си и промяната в изгражданите взаимоотношения с потребителите. 

Верена Консулт - част от Дорадо София ЕООД

Copyright © 2018 Уеб дизайн от www.creatico.bg