Строителството на сглобяеми къщи с метална конструкция и термопанели

Поради големият интерес към цените за строителство и по специално за строителството на сглобяеми къщи с метална конструкция и термопанели искаме да Ви разкажем повече.
Крайната стойност на една къща се формира на база:
- сума за проектиране
- сума за съгласуване на проектите
- сума за подготовка на парцела
- сума за изграждане на основата и включване на водопровод и канализация
- сума за строителство на сградата
- сума за узаконяване на сградата
- сума за обзавеждането й
По редът на описанието:
- сума за проектиране - Проектирането на една сграда се базира на Наредби за минималните цени в проектирането, Закона за устройство на територията и правилниците към тях. Средно това е около 5% (за жилищни сгради) от общата строителна стойност на обекта. Казано в пари от 20 до 30 лева за 1 м2. Цената варира в зависимост от това къде се намира парцелът, общината и времето необходимо за отделните специалисти да изготвят своите части (архитектура, конструкции, електро, ВиК, ОиВ). Отделно не забравяйте, че имате допълнителни части - вертикална планировка, трасировъчен карнет, геоложки доклад. Тези части са необходими на проектантите, за да направят правилно проекта. Към стойността се добавя авторски надзор на проектантите (10% от стойността за проектиране) и строителен контрол по време на строителството (1000 лева за къщи до 100 м2 и 1500 лева за къщи над 100 м2)
- сума за съгласуване на проектите - Процесът е свързан с ходене до местното електро разпределително и ВиК дружество, след това общината по район. Колко пъти ще отидете зависи от компетентността на самите работещи там и желание за работа. Тук сумите никога не са еднакви и затова не можем да Ви кажем колко струва.
- сума за подготовка на парцела - Тук е мястото за даване на строителната линия и разчистване.
- сума за изграждане на основата и включване на водопровод и канализация - Първо се наема техническо лице, което прави заверка на заповедна книга и започва да попълва нужните протоколи съгласно ЗУТ. След това строител, който прави изкоп, отливане на основите, хидро изолация, дренаж ако се налага, свързване на водопровода и канализация. В това време се вика фирма, която прекарва и подземно или въздушно електрическото захранване. Цените за техническото лице са от 1500 до 1900 лева. За основите са около 1000 лева за 1 м2 и зависи от наклон на терена, наличие на високи подпочвени води, изграждане на мазета и гаражи под сградата, достъп на багери, камиони до мястото и обем на ръчния труд. Изгребните ями при липса на канализация е между 3-5000 лева при стандартен размер 2,5 х 2,5 х 4 м.
- сума за строителство на сградата - Тук е най-голямото разнообразие от цени. Ще чуете цени от 100 лева до 1400 лева за 1м2. Просто попитайте какво включва. Ние предлагаме изготвяне на точни количествени сметки. Ако не искате да Ви изненадат някои непредвидени разходи, това е начина по който да разберете кое колко струва. За да сте ориентирани можем да Ви кажем, че готова къща направена по всички норми, термо и звуко изолирана без правене на компромиси излиза от 900-1150 лева за 1 м2. Изобщо докато не се прави контрол в строителството ще продължава да се строи без никакви стандарти. Вие преценете дали бихте живели в такъв вид сграда. Ако искате да сте подготвени за европейските норми, стените трябва да са с мин 200 мм изолация, стъклопакетни прозорци с мин едно ниско емисионно стъкло, термо и хидро изолирана основа и ред изисквания, които никой не Ви пита дали желаете да поръчате. Не се доверявайте от пръв поглед и НЕ пестете пари в началното строителство, защото после ще ги дадете за климатизация и отопление. А както добре знаете цените ще се повишават и това ще повишава Вашите месечни разходи. И още нещо - в евро зоната всички сгради се продават по нетната площ. Когато имаме две сгради с еднакви габаритни размери сградата с по-дебели стени има по-малка нетна площ. При равни топлинни стойности 20 см стена тип сандвич панел се равнява на 52 см тухлен зид. Следователно винаги сглобяемите къщи ще са с по голяма нетна площ в сравнение с тухлените, защото изолацията е вътре в стените, а не извън тях. При сравнение цените на монолитното строителство ще се увеличат и няма да са на нивата, които сега се обявяват. Помислете добре. Същото е положението и с теглото (4-6 пъти са по-леки сглобяемите от монолитните), а по-леката сграда иска по малка основа, а основата е бетон и метал, които пак са пари. Е, да сравняваме ли още двата вида?
- сума за узаконяване на сградата - Узаконяването на сградата е свързано с доста разправии. Обикновено тук е второто място, където можете да скъсате нервите си за по-малко от 1 месец. Изготвят се екзекутивни чертежи, за което се заплаща 10 % от цената за проектирането, след това заедно с цялата документация на сградата, копия от нотариален акт, оригинална виза за проектиране се подписват договори с електроснабдяване и ВиК и най-накрая се дават в общината, за да получите разрешение за ползване. Докладът направен от строителния контрол Ви облекчава процедурата но свикване на експертен съвет в общината и получавате по лесно разрешение за ползване. След това разбира се не забравяйте данъците - те са неразделна част от сградата.
- сума за обзавеждането й - тук цените варират в големи граници и всичко е въпрос на вкус и предпочитания
Надяваме се да сме Ви били полезни с насоките по строителството.

Copyright © 2018 Уеб дизайн от www.creatico.bg