I. ПОЛИТИКА НА ОТВОРЕН ДОСТЪП

Верена Консулт води отворена политика за предоставяне на публикуваните в сайта си оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, информация и новости.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Верена Консулт предоставя достъп до информацията от своя сайт, съгласно правилата и изискванията, посочени тук и при условията на Защитеност на предоставените лични данни. 

Моля прочетете внимателно Условията за ползване на сайта и Защита на личните данни. Двата документа съдържат условията за достъп и използването на нашия сайт.  Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта, поддържан от Дорадо София ЕООД! Използването на сайта ще се счита за израз на съгласие с посочените изисквания.
Верена Консулт  си запазва правото да променя настоящите условия - те са обновени за последен път на 02.02.2020 г. 

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Сайтът verena.bg предоставя информационен масив с електронни записи, (наричани тук и в съдържанието на сайта - оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, консултации по строителство),  собствени и чужди материали под формата на статии и новини с акцент върху бизнеса с имоти, пазара на недвижими имоти, осъществяването на сделки с недвижими имоти, кредитиране,  изображения, графични изображения, други материали, свързани с предмета на дейност на Верена Консулт.
Критериите, по които се търси информация , начините по които информацията е изложена, нейното съдържание и предоставените възможности за получаването й от партньори и потребители са част от корпоративната практика и концепция на Верена Консулт за предлагането на консултански услуги в интернет.

IV. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

Цялата информация от базата данни на Верена Консулт, включваща оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.), лични данни на клиенти по смисъла на ЗЗЛД, както и съпътстващата информация, отразяваща концепцията на Верена Консулт за осъществяване на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, е собственост на Дорадо София ЕООД.
Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на Дорадо София ЕООД.
При претенции за авторски права върху съдържание, заявителят е длъжен да уведоми Дорадо София ЕООД, като конкретизира обекта на авторско право, представи документи за собственост върху обекта на авторско право, както и евентуална оферта за стойност на договор за ползване.
При искане за премахване на съдържание, обект на авторско право, отправено при условията на предходното изречение, Дорадо София ЕООД ще се съобрази с желанието на автора. 

V. НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ И ЗАЯВКИ 

Офертите за предлагане и заявките за търсене на недвижими имоти и консултантски услуги се събират, обработват и въвеждат в корпоративната база данни, лично от администратора на Верена Консулт. Информацията постъпва от клиентите на Верена Консулт по повод осъществявания от компанията брокерска дейност с недвижими имоти и консултантски услуги.
Част от  заявките за консултантски услуги се подават online от интернет потребителите, чрез предоставените форми за подаване в сайта.

VI. . ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПОЛИТИКА НА ОТВОРЕН ДОСТЪП

Верена Консулт предоставя възможност на заинтересовани агенции за недвижими имоти от България и чужбина и фирми, извършващи професионално посредническа и консултантска дейност в сферата на недвижимите имоти, ДА СПОДЕЛЯТ изложените недвижими имоти в сайта, като за целта ги предлагат и рекламират с цел осъществяване на сделки, при спазване на следните условия и изисквания:   
1. Офертите за недвижими имоти на Верена Консулт могат да бъдат ползвани и предлагани само от професионални консултантски и посреднически фирми, развиващи дейност в сферата на недвижимите имоти и консултантските услуги, единствено с цел осъществяването на сделки с недвижими имоти.
2. Верена Консулт в никакъв случай не предоставя координати и лични данни на собствениците на предлаганите имоти, а само описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на Верена Консулт и изнесена в публичната част на нейната база данни, освен след изричното им съгласие.
3. С оглед спецификата на посредническата дейност при осъществяването на сделки с недвижими имоти и консултантски услуги, при използването на предоставената информация, използващите я лица не са длъжни да посочват източника.


4. Верена Консулт има право да откаже да предостави своите оферти на определени лица, както и да иска от лицата, на които е предоставила възможност за ползване и реклама, да спрат предлагането на предоставените оферти, без да е необходимо да мотивира отказа си.

VII. ЗАЩИТЕНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА

 Верена Консулт е търговска марка на Дорадо София ЕООД, защитена от Закона за търговските марки и подзаконовите нормативни актове.

Copyright © 2018 Уеб дизайн от www.creatico.bg