ГРИЖА ЗА ЖИЛИЩЕТО
Получаването на ипотека е много упорит и труден процес, но нашата компания е в състояние да насочва клиентите си в рамките на процеса, при това с възможно най-малко загуба на време. Ипотеката е дългосрочен заем, който е обезпечен със недвижим имот и падежът му може да е след 30 години.

ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Хората разполагат с възможността да използват т.нар. 4-ти стълб — частно пенсионно спестяване, с което могат да натрупат достатъчно финансови средства за прилично и удобно пенсиониране.

ГРИЖА ЗА СЕМЕЙСТВОТО И КЛИЕНТА
Сериозни наранявания, болест, продължителна неработоспособност или загуба на член от семейството могат сериозно да засегнат семейния бюджет. Ние помагаме на нашите клиенти да получат най-доброто покритие и по този начин да осигурят безопасно бъдеще за своите семейства.

ЗАСТРАХОВКА НА СОБСТВЕНОСТ
Предоставяме също така и безплатен анализ на застрахователните полици за общо застраховане. Затова имотите на нашите клиенти са отлично защитени.

ИНВЕСТИЦИИ
Под инвестиции разбираме купуването на взаимни фондове, облигации, акции, стоки, инвестиционно злато, както и редовна оценка на финансовите активи посредством крайна депозитна сметка. Ние помагаме на клиентите, като се уверяваме, че финансовите им активи работят възможно най-ефективно.

ЛИЗИНГ
Най-голямата полза от лизинга е възможността да се използва стоката, без да е необходимо да се плаща в брой, като се прави сравнително малка авансова вноска. Нашата цел е да помогнем на клиента да избере най-благоприятната възможност.

Всеобхватни финансови услуги под един покрив.

Copyright © 2018 Уеб дизайн от www.creatico.bg